Foundation in social networks:

18.07.2019 / Toi-Chtak «Prosto tak»

22 July 2019

Toi-Chtak

Toi-Chtak «Prosto tak» [For No Reason]

Studio of the Foundation of Vladimir Smirnov and Konstantin Sorokin: 19 – 25.07.2019

Photo: Evgeniya Zubchenko